Informasjon om Solstrålen

Publisert i Solstrålen

På base Solstrålen går de minste barna. Her har vi fokus på trygghet og omsorg. Barna har aktiviteter i små grupper med fokus på lek og språkstimulering. Vi har stort fokuds på tilknytning og veileder ut fra trygghetssirkelen.

trygghetssirkelen

jente med dukkevogn

Utskrift