Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Barnehagens visjon og verdigrunnlag

                                             komp

VISJON

 

«Uansett hvem du er, får du det godt hos oss!»

 

 

 VERDIER

 

Barna skal oppleve omsorg og trygghet

 

Barna skal møte utfordringer i forhold til dets egne forutsetninger

 

Barna skal være trygge på at alle er like verdifulle og ha respekt for hverandre

 

Barna skal bli tatt på alvor

 

Lek og læring – hånd i hånd

 

Glede og humor skal prege barnehagehverdag

*

HUMOR - Vi har det gøy sammen!

 

STØTTE – Vi støtter deg i din utvikling.

 

ÅPENHET  -  Vi er lette å snakke med når du har noe på hjertet.

 

TILLIT -   Det er ufarlig å komme til oss, vi tar i mot det du har å si.

 

TRYGGHET  - Barnehagen vår skal være et godt og  trygt sted å være

 

OMSORG - I barnehagen vår gir vi mye av oss selv. Vi gir nærhet og varme!

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift