Sykdom.

Publisert i Barnehagen vår

Her finner du litt informasjon om sykdom og forsikringer.

Veileder fra folkehelseinsituttet ved barns sykdom og smittevern.:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/11.-barnehager-og-smittevern---veil/#anbefalinger-om-naar-syke-barnehagebarn-boer-holdes-hjemme

 

 

Utskrift