Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Visjoner og verdier.

Båly barnehages visjon er: Et godt sted å være, leke og lære.

Visjon webstr

Båly barnehage har som mål å være en barnehage hvor barn, foresatte og foreldre opplever at det er et godt sted å være, leke og lære. Det gjenspeiler seg i barnehagens pedagogiske grunnsyn, og i hvordan vi jobber med omsorg, danning, lek og læring. Barna blir tatt på alvor, og alle har individuelle behov som skal tas hensyn til. Det er derfor viktig at våre handlinger og reaksjoner blir tilpasset hvert enkelt barn. Vi ønsker å møte barna der de er, og møte dem med anerkjennelse og respekt. Samt at vi ønsker en hverdag preget av likeverd og likestilling.

Barndommen har en egen verdi, og en av barnehagens viktigste oppgaver er å ivareta og verne om barndomstiden. Vi ønsker å ha fokus på det enkelte barnet hvor vi ivaretar behovet for sosial utvikling, medvirkning, omsorg og variert og kunnskapsfremmende aktivitetsinnhold.

For å imøtekomme disse verdiene ønsker vi at barna skal møte varme og grensesettende voksne som vektlegger barnas trygghet, trivsel og kunnskaper. Voksne som viser barna omsorg, og legger vekt på at barna blir verdsatt som den de er. Sentrale virkemidler for å oppnå dette er lek, glede og humor, og er en naturlig del av hverdagen vår.

Båly barnehage er en Løvebarnehage, og vi jobber med "prosjektet" Være sammen. Det er en implementert del i det hverdagslige arbeidet vårt, og er en naturlig del av vår måte å jobbe med barna på. Den autoritative voksne er den som viser omsorg, og møter barna med respekt og grenser. Altså en voksenrolle som glir rett inn i våre visjoner og verdier.

Utskrift