Ressursteam

Publisert i Ressursteam

Ressursteam

Barnehagene i Lindesnes deltar i et tverrfaglig samarbeid om tidlig innsats for barna. Forskning viser at dersom man kommer tidlig inn i forhold til de minst barna, kan man forhindre at barnet utvikler større problemer på sikt.

Tidlig innsatas handler om at man jobber systematisk på individ - og systemnivå for å sikre godt tilrettelagt barnehagetilbud, og tilbyr bistand til barn i en tidlig fase av en mulig utvikling av vansker og utfordringer.

2 ganger pr. år deltar vi i et ressursteam hvor oppfølgingen av enkletbarn, barnegruppene og barnehagens systemnivå er tema.

Foresatte bluir orientert om barnehagens behov for drøfting av deres barn, og de kan delta på drøftingen.

Ressursteamet består av:

 

 

 

Ressursteam_revidert_08.06_-17.pdf

Utskrift