Være sammen

Publisert i Være Sammen

Barnehagene jobber etter et program innen sosial kompetanse og tidlig innsats.

Dette innebærer arbeid med voksen rollen i barnehagen og arbeid med sosial kompetanse hos barn. Være Sammen er også et program innen tidlig innsats og retter seg mot barnehagen på systemnivå. Temaene i programmet er synliggjort i årsplanens månedsplaner og vil handle mye om empati, vennskap, problemløsning, mestring av sinne og følelser. Det er 5 kjerneelementer i Være sammen:

1. tidlig innsats
2. utfordrende adferd
3. den autoritative voksne
4. kommunikasjonsteori
5. organisasjonsutvikling

Programmet retter seg mot ansatte, foresatte og barna.

Teoridelen:
Metodisk verktøy

Foreldre


Mer informasjon fås av styrer.

Logo

 

Utskrift