Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Barnehagebibliotek

HER I BARNEHAGEN ER VI LESEGLADE OG VI HAR EGET BIBLIOTEK!

Vi leser høyt! – språkbruk i praksis

Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesing. Dessuten møter barna gode mønster for språkbruk både i høytlesingen og i samtaler i forbindelse med lesingen. Høytlesing gir glede ved selve lesestunden, både til de som hører på og til den som leser høyt, og høytlesing har en viktig språkstimulerende effekt. God høytlesing er preget av den voksnes nærvær, så derfor finnes ikke nøytral formidling. I tillegg til å være viktige språkmodeller, er vi lesemodeller for barna fordi vi gjennom våre handlinger viser hva en erfaren leser gjør. Vi velger en bok, gleder oss til å lese og tenker på hva boka kan handle om. Vi blar fra side til side, leser tekst og bilder, undrer oss og stiller spørsmål underveis. Vi blar tilbake hvis det er noe vi ikke husker, leser om igjen og tenker på hva boka handlet om etterpå

Det er et mål å gi barna godt planlagte og tilrettelagte høytlesingsstunder i tillegg til den spontane lesingen. I planlagte høytlesinger plukker vi ikke opp hvilken som helst bok og leser den på direkten. Vi må like boka for å kunne gi en engasjert og ektefølt presentasjon av den. Derfor må vi kjenne boka og vurdere den i forhold til barnegruppen som skal være med på høytlesingen, og vi må ha bestemt hvordan bokaskal presenteres og formidles. Dette engasjerer vi voksne oss i.

Barnehagen har eget bibliotek som barna og foresatte kan låne bøker fra hver dag.

Vi ønsker svært gjerne at dere skal låne bøker herfra.  Barnehagen ønsker at alle barn blir lest for, og vi er aktive med boklesing sammen med barna.

Kom gjerne også med ønsker om bøker til vår barnehage.

Utskrift