Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Språk 4

Barnehagene i Lindesnes kommune og helsestasjonen samarbeider om kartleggingen av språkutviklingen hos fireåringene gjennom kartleggingsverktøyet "språk 4".

Målet med dette er å øke kvaliteten på tjenesten for 4-åringenes språkstimulering og sosiale kompetanse. Med økt kvalitet tenker vi: bedre observasjon og bedre oppfølging videre.
Helsesøster kommer i barnehagne for å gjennomføre kartleggingen sammen med barnehagepersonellet. For barnet opleves dette trygt da kartleggingen skjer i trygge omgivelser.   

Språkstimulering handler først og fremst om at vi voksne må være tydelige språkmodeller for barna ved å samtale med dem om det som skjer rundt oss i hverdagen.

- Ta gjerne kontakt med barnehagen eller helsestasjonen dersom det er noe dere lurer på.

 

 

Utskrift