Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • Foreldreinfo

Foreldresamarbeid.

I Båly barnehage ønsker vi å ha et nært og konstruktivt samarbeid med foreldre og foresatte. Dette ønsker vi å oppnå gjennom regelmessig kontakt hvor vi kan utveksle informasjon og spørsmål angående barna og barnehagens innhold. Dette for å sammen kunne arbeide for barnets beste i forbindelse med trivsel og utvikling. 

Regelmessig kontakt har vi gjennom møtene ved henting og levering, vi har foreldresamtaler 1 – 2 ganger i løpet av året og det blir holdt 1 – 2 foreldremøter i samme tidsrom.

Ellers har vi også et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet er alle foreldre/foresatte i barnehagen, og er en arena hvor dere kan fremme felles interesser og jobbe for et godt samarbeid mellom dere som gruppe og barnehagen. Mens samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldregruppa, 2 fra personalet og 1 politisk oppnevnt. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som tar opp saker angående barns trivsel og utvikling, samt barnehagens utvikling og pedagogiske virksomhet. SU har også i oppdrag å godkjenne barnehagens årsplan. Det blir kalt inn til møte i SU etter behov.

Utskrift