Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • Foreldreinfo

Foreldresamarbeid i Hestehaven barnehage

FORELDRERÅDET består av alle foresatte i barnehagen. Det skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

SU (samarbeidsutvalget) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ som består av representanter fra foresatte, personalet og eier (politikere). Viktige saker som vedrører barnehagens innhold, drift, økonomi, foreldrebetaling, planer, tilsyn og dispensasjonssaker skal legges fram for SU.

Foresatte kan melde inn saker via foreldrerepresentantene eller til styrer.

Foresatte får invitasjon til foreldresamtaler og diverse arrangement.

For utfyllende informasjon - se årsplanen.

Vedtekter_Hestehaven_barnehage.pdf

OBS: Redigert informasjonsbrosjyre om barnehageopptak og foreldrebetaling ligger på  www.lindesnes.kommune.no. Her kan du også søke om barnehageplass og redusert foreldrebetaling.

Utskrift