Kommunereformen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

puslespill 3

26. mai skal kommunestyret ta stilling til om Lindesnes skal fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med Mandal og Marnardal (Nye Lindesnes).

Følgende kommunestyrevedtak er vedlegg til kommunestyresaken i møtet 26.05.2016:

pdfVedtak 10.12.15 valg av prosjektalternativ - sak KS 81/15

pdfVedtak 4.11.15 vedtak intensjonsavtale - sak KS 74/15

pdf27.8.15 vedtak interkommunale samarbeid - sak KS 51/15

pdf26.03.15 vedtak vedr. videre prosess og utredning - sak KS 16/15

pdf25.06.15 vedtak valg av prosjektalternativ - sak KS 34/15

pdf18.08.14 svar på invitasjon fra Lyngdal - sak KS 57/14

pdf05.10.15 vedtak om to folkeavstemninger - sak KS 62/15

Samt lista: pdfOversikt over interkommunale samarbeid

Det er gjennomført to rådgivende folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen. Den siste var 13. og 14. mars, og det ble flertall for å stå alene.

Resultatene var som følger:

  • Lindesnes skal fortsette som egen kommune - 904 stemmer (57 %).
  • Lindesnes skal slå seg sammen med Mandal og Marnardal - 687 stemmer (43 %)
  • 40,8 prosent valgdeltakelse

Her finner du protokollen fra folkeavstemningen 13. og 14. mars.

BAKGRUNNSINFORMASJON FØR FOLKEAVSTEMNINGEN I MARS 2016

Vedtok retningsvalget "Nye lindesnes" desember 2015 

Kommunestyret vedtok 10. desember 2015 å jobbe videre med sikte på å slå sammen kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal (Nye Lindesnes). Disse ble valgt til å representere Lindesnes kommune i videre samtaler/forhandlinger i Nye Lindesnes: ordfører, varaordfører, Trond Hennestad, Tor Magne Risdal og Stanley Tørressen.

Folkeavstemning desember 2015

6. og 7. desember ble det gjennomført folkeavstemning om kommunesammenslåingen. Det var god oppslutning om avstemningen og resultatene ble som følger:

  • Valgdeltakelse: 56 %
  • Lyngdal4 fikk 932 stemmer, 44,3 %
  • Nye Lindesnes fikk 1145 stemmer, 54,4 %
  • Vet ikke/blank - 1,3 %

 telling i manntallet

Intensjonsavtalene om kommunesammenslåing med Mandal og Marnardal (Nye Lindesnes) og med Lyngdal, Hægebostad og Audnedal (Lyngdal4) ble lagt til grunn for folkeavstemningen. Før folkeavstemningen ble det sendt ut informasjon til alle innbyggerne, holdt to folkemøter og et informasjonsmøte for ungdom. 

Dokumenter - folkeavstemnignen i desember 2015:

Informasjonsbrosjyre

Valgseddel

Protokoll fra folkeavstemningen 6 og 7 desember