NYE LINDESNES - FELLESNEMNDA OG ARBEIDSUTVALGET

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Nye Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Kommunevåpen Nye Lindesnes
Den 22. februar 2017 ble det inngått en avtale mellom regjeringspartiene og Venstre som innebærer at enkelte kommuner vil bli slått sammen på tvers av lokale vedtak. Stortinget skal innen sommeren 2017 ta stilling til dette. Dersom Stortinget fatter vedtak om disse sammenslåingene, vil de tre i kraft fra 1.1.2020. Det er vel kjent at Nye Lindesnes er et av prosjektene som det er gjort avtale om å slå i sammen på tvers av lokale vedtak.

Lindesnes kommunestyre besluttet i møte 15.03.2017 at så snart det er praktisk mulig, settes arbeidet med realisering av Nye Lindesnes i gang.

Kommunestyre vedtak 15.03.17

 

FELLESNEMD - NYE LINDESNES

I møtet 22. mars ble det valgt leder og nestleder for midlertidig fellesnemd

Leder: Ordfører Alf Erik Andersen (Mandal) | Nestleder: Ordfører Helge Sandåker (Marnardal)

Referat fra møte i Midlertidig fellesnemd fredag 7. april 2017:

2017-04-07-NyeLindesnes-MidlertidigFellesNemd-Referat.pdf

 

Informasjon om det tidligere arbeidet med kommunesammenslåing finner du under Kommunereformen

  

Flere artikler …