Kontrollutvalget

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontrollutvalget

ntrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

Følgende personer er valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019: 

Navn    Telefon                                   Varamedlemmer

Svein Lysestøl, leder (KRF)

Henning Helliesen (Sp)

Edita Schultz (Ap)

 

91869976

38256372

97064411

Nr.1:Bjarne Birketvedt (Ap)

Nr.2: Signe Håland (Sp)

Nr.3: Rune Juliussen (Krf)

Eirik Skogstad Nilsen, nestleder (V)

Bente Hennestad (H)

 

91776206

47880883

Nr. 1: Lisbeth Tredal (H)

Nr.2: Nils Ulstrup (Pp)

Nr.3: Aud Bogen Wilhelmsen (H)

   
       

Sekretariat for kontrollutvalget

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Slik praksis er pr. nå, blir møtebok endelig vedtatt i kontrollutvalgets neste møte.

 

 Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2018

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
05.02.2018  pdfInnkalling kontrollutvalget 05.02.2018  
     
     
     
     
     

 

 Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2017

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
08.02.2017  pdfInnkalling Lindesnes KU 08.02.2017 pdfMøtebok KU 08.02.17
19.04.2017

 pdfInnkalling Lindesnes KU 19.04.17.

Vedlegg: pdfRådmannens årsmelding 2016

Vedlegg: pdfÅrsregnskap med noter 2016

 
 07.06.2017 pdfInnkalling Lindesnes KU 07.06.17  
 23.10.2017

 pdfInnkalling Lindesnes KU 23.10.17

pdfMobbing i skolene i Lindesnes - sluttrapport forvaltningsrevisjon 2017

 pdfProtokoll Lindnesnes KU 23.10.2017

 29.11.2017 

   

Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2016

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
19.01.2016  pdfInnkalling 19.01.2016  pdfMøtebok, 19.01.16
03.05.2016  pdfInnkalling Lindesnes KU, 03.05.16  
11.10.2016  pdfInnkalling Lindesnes KU 11.10.16   pdfMøtebok 11.10.16
15.11.2016  pdfInnkalling Lindesnes KU 15.11.16  pdfProtokoll KU 15.11.2016

 Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2015

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
 18.02.2015  pdfMøteinnkalling, 18.02.15  pdfKontrollutvalget, Foreløpig møtebok 18.02.15
 16.04.2015

 pdfInnkalling Lindesnes Kontrollutvalg 16.04.15

pdfSak 6 - Årsregnskapet 2014

 
 02.06.2015  pdfMøteinnkalling 02.06.2015  
 23.09.2015    
 12.11.2015  pdfMøteinnkalling 12.11.2015  pdfMøtebok 12.11.2015

 

Innkallinger og møtebøker fra kontrollutvalget 2014

 

Møteplan                       Møteinnkalling                                                                            Møtebok                                        
 11.02.2014    
 03.04.2014    
 03.06.2014    
 21.10.2014    pdfMøtebok kontrollutvalget 21.10.14
 26.11.2014   pdfMøtebok 26.11.2014

 

Kontaktperson:

Navn     Utvalgssekretær Willy Gill
Epost  
Telefon   909 56 246 eller 38 35 52 77
Adresse    Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal