ordfører

Kjære innbyggere, hytteeiere og feriegjester!

Jeg er både stolt og glad over å være ordfører i en så flott kommune som Lindesnes. En kommune som ligger der hvor hav og land møtes og der hvor landet vårt starter. Landets sydligste fastlandspunkt finner vi på Lindesnes fyr. En viktig merkevare for kommunen og med et årlig besøk på ca 80.000 gjester.

Jeg representerer partiet Høyre og har vært varaordfører fra 2003-2011 og ble valgt til ordfører i 2011 og gjenvalgt i 2015. I Lindesnes kommune er det slik at Høyre har et valgteknisk samarbeid med Venstre, Frp og Pensjonistpartiet. Jeg har en dyktig varaordfører i Per Olav Skutle fra Venstre.

Hvem er så denne ordføreren?

Jeg er født i 1970, gift med Steinar og mamma til 3 flotte voksne barn. Jeg har studert norsk, engelsk og markedskommunikasjon og etter noen år i læreryrket, havnet jeg i hjemmesykepleien i Lindesnes. Jeg er også hjelpepleier og har videreutdanning i geriatri og psykiatri. Å jobbe med å gi en best mulig hverdag til eldre og syke, har gitt meg veldig mye. Hvordan vi tar oss av de svakeste, sier veldig mye om oss som samfunn. Vi skal som kommune være der mest, for de som trenger oss aller mest.

Når jeg ikke er opptatt av politikk, er jeg glad i å reise, lage mat, tilbringe tid sammen med familie og venner eller krype opp i godstolen med ei god bok. Og som innbygger i Lindesnes, har jeg en forkjærlighet for sjøen og skjærgården. Og jeg trenger ikke dra langt: den fineste skjærgårdsparker har vi i egen kommune.

Jeg er samfunnsengasjert og utrolig glad i å drive med politikk. I tillegg til ordførervervet, sitter jeg i Høyres Sentralstyre og i Høyres kommunalutvalg. Det er viktig for meg ha en tydelig stemme inn i eget parti, på vegne av regionen og Sørlandet.

Lindesnes kommune har hatt en svært krevende økonomi etter finanskrisen, hvor vi gikk på en økonomisk smell. Vi kom på ROBEK-lista, men er heldigvis ute av den. Vi har hatt store omorganiseringer og har nå en effektiv og god drift. Ikke minst takket være en særdeles dyktig administrasjon og svært flinke ansatte, kan vi gi innbyggerne våre veldig gode tjenester. Det er hyggelig å se at de som bor i Lindesnes er over gjennomsnittet fornøyd. Vi forsøker å være på tilbudssida og vi er innovative.

For meg personlig er det svært viktig at vi ser enkeltmennesket. Alle saker handler i bunn og grunn om å sørge for at alle våre innbyggere opplever å ha gode liv. Og i Lindesnes er vi nær på 5000 innbyggere. Et antall som tar seg betydelig opp i helger og i sommerhalvåret. Vi har ca 2000 feriehus/hytter og et betydelig antall turister. Vi synes det er flott at så mange har vår kommune som sitt 2. hjem og gjestene betyr mye for omsetningen til næringslivet i kommunen.

Jeg har også et ønske om drive utvikling og omdømmebygging er noe jeg synes er viktig. Derfor er kommunen også veldig «på» når det gjelder å lage hyggelige happeninger som Tall Ship Races og Tour des Fjords. Det er viktig at omverdenen ser på oss som attraktive.

Det er gjort vedtak om at Lindesnes kommune skal slå seg sammen med Mandal og Marnardal. Det blir spennende å bygge en ny kommune og den trer i kraft 1.1.2020. Jeg synes det er smart å rigge seg for framtida. Samfunnet er i stadig utvikling og da må vi følge med. Den nye Lindesnes kommune vil ha 23.000 innbyggere, vi vil få større og sterkere fagmiljø, det gir oss mulighet til å opprettholde gode tjenester også i framtida og satse enda mer på utvikling og innovasjon.

Lindesnes er en kommune som er rik på kultur og vi har et mangfoldig lag og foreningsliv. Gode møtesteder og positive aktiviteter er viktig for at mennesker skal trives. På ordførerkontoret er det alltid en åpen dør. Jeg tar svært gjerne imot besøk. Ombudsrollen er viktig og jeg vil gjerne være tilgjengelig. Kontakt meg gjerne på mobiltelefon 95 22 53 55 eller send en mail til om du har noe du ønsker å ta opp med meg. Jeg kan ikke garantere at du får det som du vil i enhver sak, men jeg kan love å ta alle henvendelser seriøst, sjekke ut ting som kommer opp og sørge for at du får tilbakemelding. Det er viktig at innbyggere, hyttegjester og andre kommer med gode innspill og ideer og at dere også sier ifra om noe fungerer dårlig eller kunne vært bedre.

Samarbeid er alltid positivt! Og sammen kan vi få til det meste.

Varme hilsener fra

Janne Fardal Kristoffersen
Ordfører i Lindesnes kommune (H)

E-post:
Mobiltelefon: 95 22 53 55