Politisk organisering

Publisert . Sist endret . i kategorien Politisk organisering

F

Politisk organisering 2017

Politisk ledelse:
Ordfører Janne Fardal Kristoffersen fra Høyre
Varaordfører Per Olav Skutle fra Venstre

De politiske partiene i Lindesnes kommune har følgende antall representanter i kommunestyret:

Høyre 7 representanter
Kristelig Folkeparti    5 representanter
Venste 2 representanter
Arbeiderparti 3 representanter
Pensjonistparit 1 representanter
Fremskrittsparti 2 representanter
Senterparti 1 representant

Formannskapet: 

Høyre 2 representanter Janne Fardal Kristoffersen og Stanley Tørressen
Kristelig Folkeparti    3 representanter Ivar Lindal, Anita Christensen og Gerd Reme
Venstre 1 representant Per Olav Skutle
Arbeiderparti 1 representant Trond Hennestad
Pensjonistparti 1 representant Thor Gilbertson
Fremskrittspartiet 1 representant Nancy Therese Olsen

Teknisk utvalg:

Høyre 3 representanter Svein Høiland, Alf Osestad, Tone L. Waage
Kristelig Folkeparti    2 representanter Tor Magne Risdal, Elisabeth Gulli
Venstre 1 representant Robert Lindland Johnsen
Arbeiderpartiet 1 representant Ina Birkeland
Senterpartiet 1 representant Kåre Steinar Hansen
Fremskrittspartiet 1 representant Lill-Tony Larsen Ramvik

Levekårsutvalget:

Høyre 2 representanter Gustav A. Larsen, Lillan Daasvand
Kristelig Folkeparti    2 representanter Espen O. Lindal, Jan Inge Gjedrem
Venstre 2 representanter Bente Skoie, Kate E. V.Berrefjord
Arbeiderparti 2 representanter Anne Bjørg V. Gilbertson
Fremskrittspartiet 1 representant Kjetil Windsland

 

 

Politiske reglement, dokumenter og møteplan