Stortingsvalg 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien valg

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Du kan forhåndsstemme fram til fredag 8. september kl. 15.30. 

Forhåndsstemming

Hvis du ikke kan stemme på selve valgdagen kan du forhåndsstemme på Servicekontoret i Rådhuset. Åpningstid: 10. august til 8. september (mandag – fredag) kl. 08.-15.30. Du kan også forhåndsstemme i en annen kommune.

Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort. Da går det raskere å stemme.

Stemme på valgdagen

Lindesnes kommune har tre valglokaler på valgdagen 11. september. Disse har åpent fra kl. 10.00 til 20.00. Det står på valgkortet hvor du skal stemme. 

 • Vigmostad valgkrets; Grendehuset 
 • Nyplass valgkrets; Kulturtorvet 
 • Spangereid valgkrets; Spangereid skole

Bustad valgkrets er lagt ned, og dere som tidligere pleide å stemme der, skal stemme i Nyplass valgkrets, på kulturtorvet.
Du kan stemme uten valgkort, men husk legitimasjon.

Her finner du en brosjyre med viktig informasjon til deg som skal stemme. Brosjyren finnes på flere språk.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Disse lages på grunnlag av bostedsadressen din i folkeregisteret per 30. juni 2017.

På valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen og åpningstid. Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Stemmen din blir sendt til din hjemkommune.

Du må ikke ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene og går derfor raskere for deg å stemme.

Legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme, både forhåndsstemming og på valgdagen. Dersom stemmemottakeren ikke kjenner deg, får du ikke lov til å stemme uten legitimasjon.
Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kravet er at den inneholder velgers navn, fødselsdato og bilde. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hvem kan stemme?

Alle som er norske statsborgere, har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som er eller har vært registrert bosatt i Norge har stemmerett. 

Slik stemmer du 

 1. Ha klar legitimasjon og valgkort. 
 2. Gå til valgavlukke og ta den stemmeseddelen du vil bruke. 
 3. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen. Du kan endre stemmeseddelen på to måter:
  • Endre rekkefølgen på kandidatene
  • Stryke kandidater  
 4. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer.  
 5. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent! Hvis det skal brukes konvolutt vil du få beskjed om det. 
 6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen

Valglister til stortingsvalget

Det er 17 partier som stiller valgliste til stortingsvalget Vest-Agder. Her finner du oversikt over listene med navn, fødselsår og bosted på kandidatene

Du kan stemme hjemme ved sykdom eller uførhet

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg i tidsrommet 5. til 8. september. Søknadsfrist er 7. september kl. 15.00.

Ta gjerne kontakt med kommunen på telefon 38 25 51 00 for å få hjelp til å søke. Søknaden må inneholde velgerens navn, fødselsdato, nøyaktig adresse, og gjerne også telefonnummer. Søknaden sendes til Valgsekretariatet i Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes eller på epost til .

Står du i manntallet?

For å stemme må du stå innført i manntallet. Alle som har stemmerett føres automatisk inn i manntallet i kommunen de er bosatt per 30. juni. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt manntallsført og skal stemme i kommunen du flyttet fra.

Manntallet for stortingsvalget 2017 legges ut til gjennomsyn på Servicekontoret i midten av juli. Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller det er andre feil i manntallslistene, må du sende skriftlig krav om innføring/oppretting til valgstyret i Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes.

Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt. 

Les mer om reglene for velgere bosatt i utlandet.

Valgresultater

https://valg.no kan du følge med på resultatene fra opptellingen av stemmene til stortingsvalget 2017 etter hvert som de innrapporteres. Valgresultater blir tilgjengelig på valgdagen 11. september 2017 kl. 21.00.

Les mer om Stortingsvalget her.