Her vil du finne aktuelle saker som ledige stillinger, høringer og postliste for Lindesnes kommune.

Valgresultater fra Lindesnes kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

valg1Her er foreløpige valgresultater fra stortingsvalget i Lindesnes kommune. 99,8 prosent av stemmene er nå telt opp. 

For å følge med på tall for hele landet, anbefaler vi nettsiden: valgresultat.no. Her vil prognoser og foreløpige resultater publiseres fortløpende etter at sperrefristen utløper 11. september kl. 21:00. Dette gjelder både tall for hele landet, og tall for fylker og kommuner.

Foreløpig opptelling av alle stemmer i Lindesnes kommune

 • Høyre:  772 stemmer –  29,5 % 
 • Fremskrittspartiet: 537 stemmer – 20,5 %
 • Arbeiderpartiet:  392 stemmer - 15  %
 • Kristelig folkeparti:  348 stemmer – 13,3 %
 • Senterpartiet:  279 stemmer – 10,7 %
 • Venstre:  78 stemmer - 3 %
 • Sosialistisk Venstreparti: 61 stemmer – 2,3 %
 • Partiet De Kristne -  36 stemmer – 1,4 %
 • Miljøpartiet De Grønne: 33 stemmer – 1,3 %
 • Pensjonistpartiet:  30 stemmer – 1,1 %
 • Rødt - 28 stemmer – 1,1 %
 • Demokratene i Norge: 7 stemmer - 0,3 %
 • Helsepartiet: 6 stemmer – 0,2 %
 • Kystpartiet: 4 stemmer - 0,2 %
 • Alliansen:  3 stemmer – 0,1 %
 • Liberalistene: 1 stemme

De øvrige stemmene telles i morgen etter kl. 17.00 

Forhåndsstemmer

Vi har fått omlag 800 forhåndsstemmer. Disse fordeler seg slik (foreløpig opptelling):

 • Høyre: 217 stemmer –  28 % 
 • Fremskrittspartiet: 165 stemmer – 21,3 % 
 • Arbeiderpartiet: 112 stemmer – 14,5 % 
 • Kristelig Folkeparti: 96 stemmer – 12,4 % 
 • Senterpartiet: 94 stemmer – 12,1 % 
 • Venstre: 26 stemmer – 3,4 % 
 • Miljøpartiet De Grønne: 15 stemmer – 1,9 % 
 • Pensjonistpartiet: 14 stemmer – 1,8 % 
 • Sosialistisk Venstreparti: 14 stemmer – 1,8 % 
 • Partiet De Kristne -  12 stemmer – 1,5 % 
 • Rødt - 5 stemmer – 0,6 % 
 • Demokratene i Norge: 3 stemmer – 0,4 % 
 • Alliansen: 1 stemme – 0,1 % 
 • Helsepartiet: 1 stemme – 0,1 % 

Valgdeltakelse

Totalt er det 2676 personer som har stemt i Lindesnes kommune. Dette utgjør en valgdeltakelse på 77,4 prosent, noe som er litt flere enn ved forrige stortingsvalg, hvor det var 76,2 prosent som stemte.

Det er størst valgdeltakelse på Spangereid, hele 83,5 prosent. I Nyplass valgkrets er det 76,2 prosent som har stemt og på Vigmostad er det 73 %.

Antall stemmeberettigede i kommunen er 3456 personer. Nyplass: 2205, Spangereid: 908,  Vigmostad: 322 og hele kommunen: 21.

valg2

 

 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Hvilke kulturminner er viktige for deg? Lindesnes kommune skal lage kulturminneplan og vil gjerne ha innspill fra innbyggerene.

Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet. Kom og tegn inn ditt kulturminne.

Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. Nå venter vi spent på innspill fra alle som er glad i kulturminner. På kartet kan du markere kulturminner som er viktige for deg. Kanskje vet du om noe vi ikke har hørt om? Vi vil gjerne vite hvem du er, så fint om du fyller ut en lapp og gir til de som sitter i skranken, så vi kan kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon.

Vi vil også invitere alle som er interessert til et åpent møte i kommunestyresalen torsdag 16. mars kl.18-20.30.

Les mer om arbeidet med kulturminneplanen.

Ungdata-undersøkelsen i kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Elever fra Lindesnes ungdomsskole presenterte i går resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i kommunestyret. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan det er å være ungdom i Lindesnes kommune.

IMG 2832
Det var Ida Skofteland (f.v.), Tirill Myra, Sofie Hansen og Karoline Valantinaviciute som  presenterte Ungdata i kommunestyret torsdag 20. oktober.

Svarene  på Ungdata viser at flertallet av ungdommene har det bra og lever svært aktive liv. De har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og trives på skolen og i lokalmiljøet. De ønsker også å ta videre utdanning.

Samtidig er det 22 elever som svarer at de ikke har faste venner, mange har det vondt inni seg og flere har forsøkt å skade seg selv. Dette er litt flere enn i andre kommuner som har gjennomført undersøkelsen .

Elevene på Lindesnes Ungdomsskole har sett nærmere på svarene og blitt utfordret til å tenke gjennom hvorfor det er slik, hva de selv kan bidra med og hva de voksne kan gjøre for at hverdagen skal bli bedre for de ungdommene som ikke har det så bra.

Resultatet av dette ble presentert av ungdomsskoleelever som tar valgfaget «Demokrati i praksis» på torsdagens kommunestyremøte.

Om undersøkelsen

Ungdata ble gjennomført i vår blant alle elevene på ungdomsskolen. 174 elever svarte, det er en svarprosent på 90 prosent. Det er en omfattende undersøkelse med mer enn 100 spørsmål.

Ungdata gjennomføres i mange kommuner i hele landet, så Lindesnes kommune kan sammenligne sine resultater med landsgjennomsnittet. Vi gjennomførte også en tilsvarende undersøkelse i 2013, slik at vi kan se utviklingen over tid.
www.ungdata.no finner du informasjon om undersøkelsen og kan sammenligne resultatene i Lindesnes kommune med resten av landet. 

IMG 2829

Ny gruppestart - Trening for eldre (65+).

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

 

Torsdag 18. mai 2017 starter Frisklivssentralen i Lindesnes kommune en ny gruppe for deg som er senior (65 +). Påmeldingsfrist 4. mai.

 Dette er et tilbud til alle som trenger litt drahjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet. 

Aktivitetstilbud Rolf Steinar Bergli

Tilbudet varer i tre måneder og det blir treninger tre ganger i uka:

 • Mandager fra kl. 14.30 – 15.30 trening på Shapes Vigeland. Sirkeltrening med fokus på styrke og bevegelighet.
 • Onsdager fra kl. 16-17 trening på Lindesnes ungdomsskole. Mye ballspill-innebandy, fotball, kanonball o.l.  
 • Torsdager fra kl. 16-17. Trening i lysløypa. Intervalltrening.

Alle som ønsker å delta må melde seg på før treningene begynner. Vi ønsker å ha en samtale med alle deltakerne og gjennomføre fysiske tester før treningene starter. Det er også viktig å kartlegge om deltakerne har sykdommer eller lidelser som instruktørene bør vite om.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernæringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilbereding av mat.

Ta kontakt med fysioterapeut Stina Thuen Imler eller Odd Sanne for påmelding og spørsmål, tlf. 38 25 51 78 eller send epost til
 
Tilbudet er i regi av frisklivssentralen i Lindesnes
.

Gruppetreninger 2017 og 2018:

 • Trening for eldre (65+): Torsdag 18.05.17 – torsdag 29.06.17 og torsdag 17.08.17 – torsdag 14.09.17.
 • KOM I FORM gruppe (20-65 år): mandag 18.09.17-  torsdag 14.12.17.
 • Trening for eldre (65+): torsdag 04.01.18-  torsdag 22.03.18
 • KOM I FORM gruppe (20-65 år): torsdag 05.04.18- torsdag 28.06.18.
 • Trening for eldre (65+): torsdag 16.08.18- torsdag 15.11.18

Tilbud fra Shapes treningssenter om å fortsette treningen

Shapes tilbyr gruppetrening for deg som ønsker å trene sammen med andre

 • Seniortrim - hver tirsdag klokken 12.30 (pågående). 
  Gruppetrening i et rolig tempo, tilrettelagt for eldre, med personlig trener Irina T. Sundtjønn 
  Sprek - hver mandag klokken 16.00 (oppstart 15 mai)
   - Lavterskel gruppetime, en sosial og funksjonell trening, med personlig trener og rehabiliteringstrener Sissel Haaland

Her kan du lese mer om hva tilbudet inneholdet og hva det koster.

Du kan også ta turen innom treningssenteret eller ringe til Mari Røsland som er daglig leder, tlf. 45208951

Tilbud om turgrupper og trening i regi av lag og foreninger

Her finner du lenker til foreninger i kommunen, så kan du sjekke om de har noe som er aktuelt for deg:

Idrettslaget Giv Akt 

Vigmostad idrettslag

Lindesnes Jeger- og Fiskeforening

Lindesnes Pistolklubb

Lindesnes golfklubb

Spangereid helselag

Spangereid idrettslag

Sør Audnedal helselag

 

 

 

 

 

Fornøyde innbyggere i Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor her lenge og vil bo her en stund til. De er litt over landsgjennomsnittet fornøyde med tjenestene, bostedet og lokaldemokratiet.

MartinePetra mg 1109

 • Om en ser på alle resultatene under ett, er innbyggerne generelt noe mer fornøyde med kommunen som bosted enn resten av landet. Vi skårer bra på miljø, levekår og boligtilbud. Under temaet miljø, får spørsmålene om gjenvinning og luftkvalitet høyrer poengsum enn landsgjennomsnittet. 
 • Innbyggere som har brukt tjenester er spesielt fornøyde med legevakten og hjemmehjelpstjenesten, minst fornøyd med fastlegetjenesten.
 • Brukerne av de kommunale tjenestene er mer tilfredse enn ikke-brukerne. Dette gjelder særlig for bibliotekene, hjemmehjelpstjenesten, de internettbaserte tjenestene og ungdommens fritidstilbud. 
 • På oppsummeringsspørsmålet om innbyggerne vil anbefale andre å flytte til kommunen, ligger resultatet hele 0,4 karakterpoeng over resten av landet, Lindesnes er blant topp 3 av 12 kommuner for 2015.
 • I møte med kommunen er innbyggerne over landsgjennomsnittlig fornøyd, både med de folkevalgte og ansatte. De er noe mer fornøyde med muligheten til å påvirke kommunale politikerne.
 • Innbyggerne i Lindesnes deltar i frivillig arbeid i lokalmiljøet, svarene på to av fire spørsmål ligger noe over landsgjennomsnitt for 2015. 
 • Kommunens innbyggere mener også at Lindesnes har et bra omdømme. Resultatet endte 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet for 2015.

Undersøkelsen omfatter innbyggernes tilfredshet med Lindesnes kommune som bosted, tjenesteleverandør og beslutningstaker. 12 kommuner gjennomførte undersøkelsen i 2015 på nettportalen www.bedrekommune.no, og vi har sammenlignet Lindesnes kommune med resultatene i disse kommunene.

Undesøkelsen ble sendt ut til 790 tilfeldig utvalgte innbyggere, og 36 prosent svarte. Jon Olav S. Skinnarland har vært prosjektansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Resultatene for hovedpunktene(gjennomsnitt for flere spørsmål) er gjengitt nedenfor

Svarene er gitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best/høyest.

Tjeneste

Lindesnes 2016

Landsgjennomsnitt 2015

Brukernes tilfredshet med tjenestene

4,8

4,6

Inntrykk av tjenestene

4,5

4,3

Næring og arbeid

3,8

3,9

Transport og tilgjengelighet i kommunen

3,1

3,2

Miljø i kommunen

5,2

5,0

Klima og energi

4,0

3,9

Natur og landskap og friluftsliv

4,5

4,6

Levekår

4,4

4,3

Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor

4,2

4,1

Servicetilbudet

4,1

4,2

Boligtilbudet

4,3

4,1

Kultur og idrett

4,3

4,5

Utbygging og utvikling

4,0

3,9

Trygghet

5,2

5,1

Kommunen som bosted

4,9

4,7

Møte med din kommune

3,7

3,5

Tillit

3,9

3,7

Helhetsvurdering

4,3

4,1

Snitt

4,3

4,2

Vedlegg:

Rapport innbyggerundersøkelsen 2016

Presentasjon i kommunestyret 16. juni