Flertall for å stå alene

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Folkeavstemningen den 13. og 14. mars i forbindelse med kommunereformen er nå avsluttet og stemmene er talt. Resultatene er som følger:
  • Lindesnes skal fortsette som egen kommune - 904 stemmer (57 %).
  • Lindesnes skal slå seg sammen med Mandal og Marnardal - 687 stemmer (43 %)
40,8 prosent valgdeltakelse

Det var 3900 som kunne stemme på folkeavstemningen, av disse har stemt. Det gir en valgdeltakelse på 40,8 prosent.

Ved forrige folkeavstemning, i desember, var det 56 % av innbyggerne som møtte opp og stemte. Da sto valget mellom sammenslåing med Lyngdal, Hægebostad og Audnedal (Lyngdal 4), eller Mandal og Marnardal (Nye Lindesnes)

Hva skjer etter folkeavstemningen?

Folkeavstemningen er rådgivende for kommunestyret. Etter folkeavstemningen vil kommunestyret fatte den formelle beslutningen om Lindesnes skal fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med Mandal og Marnardal.

Rådmannen