Ungdata-undersøkelsen i kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Elever fra Lindesnes ungdomsskole presenterte i går resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i kommunestyret. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan det er å være ungdom i Lindesnes kommune.

IMG 2832
Det var Ida Skofteland (f.v.), Tirill Myra, Sofie Hansen og Karoline Valantinaviciute som  presenterte Ungdata i kommunestyret torsdag 20. oktober.

Svarene  på Ungdata viser at flertallet av ungdommene har det bra og lever svært aktive liv. De har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og trives på skolen og i lokalmiljøet. De ønsker også å ta videre utdanning.

Samtidig er det 22 elever som svarer at de ikke har faste venner, mange har det vondt inni seg og flere har forsøkt å skade seg selv. Dette er litt flere enn i andre kommuner som har gjennomført undersøkelsen .

Elevene på Lindesnes Ungdomsskole har sett nærmere på svarene og blitt utfordret til å tenke gjennom hvorfor det er slik, hva de selv kan bidra med og hva de voksne kan gjøre for at hverdagen skal bli bedre for de ungdommene som ikke har det så bra.

Resultatet av dette ble presentert av ungdomsskoleelever som tar valgfaget «Demokrati i praksis» på torsdagens kommunestyremøte.

Om undersøkelsen

Ungdata ble gjennomført i vår blant alle elevene på ungdomsskolen. 174 elever svarte, det er en svarprosent på 90 prosent. Det er en omfattende undersøkelse med mer enn 100 spørsmål.

Ungdata gjennomføres i mange kommuner i hele landet, så Lindesnes kommune kan sammenligne sine resultater med landsgjennomsnittet. Vi gjennomførte også en tilsvarende undersøkelse i 2013, slik at vi kan se utviklingen over tid.
www.ungdata.no finner du informasjon om undersøkelsen og kan sammenligne resultatene i Lindesnes kommune med resten av landet. 

IMG 2829