Valgresultater fra Lindesnes kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

valg1Her er foreløpige valgresultater fra stortingsvalget i Lindesnes kommune. 99,8 prosent av stemmene er nå telt opp. 

For å følge med på tall for hele landet, anbefaler vi nettsiden: valgresultat.no. Her vil prognoser og foreløpige resultater publiseres fortløpende etter at sperrefristen utløper 11. september kl. 21:00. Dette gjelder både tall for hele landet, og tall for fylker og kommuner.

Foreløpig opptelling av alle stemmer i Lindesnes kommune

 • Høyre:  772 stemmer –  29,5 % 
 • Fremskrittspartiet: 537 stemmer – 20,5 %
 • Arbeiderpartiet:  392 stemmer - 15  %
 • Kristelig folkeparti:  348 stemmer – 13,3 %
 • Senterpartiet:  279 stemmer – 10,7 %
 • Venstre:  78 stemmer - 3 %
 • Sosialistisk Venstreparti: 61 stemmer – 2,3 %
 • Partiet De Kristne -  36 stemmer – 1,4 %
 • Miljøpartiet De Grønne: 33 stemmer – 1,3 %
 • Pensjonistpartiet:  30 stemmer – 1,1 %
 • Rødt - 28 stemmer – 1,1 %
 • Demokratene i Norge: 7 stemmer - 0,3 %
 • Helsepartiet: 6 stemmer – 0,2 %
 • Kystpartiet: 4 stemmer - 0,2 %
 • Alliansen:  3 stemmer – 0,1 %
 • Liberalistene: 1 stemme

De øvrige stemmene telles i morgen etter kl. 17.00 

Forhåndsstemmer

Vi har fått omlag 800 forhåndsstemmer. Disse fordeler seg slik (foreløpig opptelling):

 • Høyre: 217 stemmer –  28 % 
 • Fremskrittspartiet: 165 stemmer – 21,3 % 
 • Arbeiderpartiet: 112 stemmer – 14,5 % 
 • Kristelig Folkeparti: 96 stemmer – 12,4 % 
 • Senterpartiet: 94 stemmer – 12,1 % 
 • Venstre: 26 stemmer – 3,4 % 
 • Miljøpartiet De Grønne: 15 stemmer – 1,9 % 
 • Pensjonistpartiet: 14 stemmer – 1,8 % 
 • Sosialistisk Venstreparti: 14 stemmer – 1,8 % 
 • Partiet De Kristne -  12 stemmer – 1,5 % 
 • Rødt - 5 stemmer – 0,6 % 
 • Demokratene i Norge: 3 stemmer – 0,4 % 
 • Alliansen: 1 stemme – 0,1 % 
 • Helsepartiet: 1 stemme – 0,1 % 

Valgdeltakelse

Totalt er det 2676 personer som har stemt i Lindesnes kommune. Dette utgjør en valgdeltakelse på 77,4 prosent, noe som er litt flere enn ved forrige stortingsvalg, hvor det var 76,2 prosent som stemte.

Det er størst valgdeltakelse på Spangereid, hele 83,5 prosent. I Nyplass valgkrets er det 76,2 prosent som har stemt og på Vigmostad er det 73 %.

Antall stemmeberettigede i kommunen er 3456 personer. Nyplass: 2205, Spangereid: 908,  Vigmostad: 322 og hele kommunen: 21.

valg2