Forebygging av vold i nære relasjoner

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

forside vold i naere relasjoner

 

En regional arbeidsgruppen har utarbeidet en ny veileder "Forebygging av vold i nære relasjoner". Veilederen skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere all form for vold i nære relasjoner.  

 

 

 

     Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!

Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold.

Visste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis: 

  • over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre
  • mellom 600- 700 kvinner (20 -54 år) som opplever/ eller har opplevd grov vold fra sin partner
  • ca 200 personer over 65 år som har vært utsatt for/ eller blir utsatt for vold
  • mellom 1273 -3820 personer har (som barn eller ungdom) vært /eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

Undersøkelser viser og at ca 28% av befolkningens funksjonshemmede har vært utsatt for overgrep. 
Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner.

En dag kan noen trenge at akkurat du ser.

Enten du er en nabo, en venn, en kollega, et familiemedlem eller offentlig ansatt har vi alle et ansvar og en plikt for å varsle hvis vi mistenker at noen blir utsatt for vold. Fordi vi vet at taushet kan ta liv.

Vår nye regionale veileder vil gi deg litt kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. Husk at å melde ifra er ikke å sladre, men å bry seg!

 Aktuelle lenker: 

 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/

http://www.taushettarliv.no/

http://www.krisesenter.com/

NIBR – rapport 2005:3

https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/fakta-om-overgrep#2