Pasient og brukerombudet i Agder

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Pasient og brukerombudet i Agder er også for Lindesnes kommune!​​​Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg på flere områder:

•Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester

•Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten

•Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker

•Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage

•Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din

•Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det

•Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade

•Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

For mer info se her:

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/agder