«Hva er viktig for deg?» - dagen

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

«Hva er viktig for deg?» - dagen markeres 6. juni, og er en tydeliggjøring av en viktig retningsendring i helsevesenet. Fokuset flyttes fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg?» i livet ditt akkurat nå.

På «hva er viktig for deg?» -dagen oppfordres helsepersonell til å stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere,  samt lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål øker motivasjon og styrker egenmestring.

Mange norske kommuner inkludert Lindesnes, deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp. Målet er at pasienten skal oppleve at tjenestene er trygge og koordinerte. Gode pasientforløp handler om systematisk å vurdere kvaliteten på tjenestene. Det er viktig å lytte til brukerens opplevelse for å lære, forbedre og utvikle treffsikre tjenester.

Ordfører Janne F Kristoffersen er en viktig støttespiller