Flyttet middagen fra lunsjtid til middagstid

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Middag kafeenMandag 4. september forskjøv Lindesnes kommune tidspunktet for middagsserveringen på Lindesnes omsorgssenter og innførte lunsj. 

Kafeen, middagsombringing og hjemmetjeneste blir inntil videre som før.  

Årsaken til endringen er helse- og omsorgstjenestens økte fokus på ernæring og trivsel. Dette er ett av flere tiltak som iverksettes for å videreutvikle oss innen dette fagfeltet. Vi er kjempefornøyd med at også vi kan følge etter mange andre norske kommuner som har gjort det samme med gode resultater! De som har flyttet middagen til middagstid har gode erfaringer med at beboerne spiser mer og går opp i vekt, blir roligere om kvelden og sover bedre. Enkelte kan også redusere legemiddelbruken.

Ved å forskyve middagstidspunktet, får vi en bedre måltidsrytme gjennom hele døgnet, kortere nattfaste og bedre forutsetninger for en god ernæringsstatus for våre beboere/pasienter. Denne endringen medfører at det innføres et ekstra måltid, enkel lunsj på formiddagen.

Lette mellommåltider innimellom - og selvsagt individuelle hensyn.