Maren får enerett på innsamling av husholdningsavfall og slam

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Marenlogo 300x126

 

Lindesnes kommune har gitt Maren AS enerett på innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam, og har også gitt dem myndigheten til å behandle fritakssøknader for slam. 

 

Saken ble behandlet i kommunestyret 14.12.2017, sak KS 62/17

pdfSak KS 62/17 Maren