Lindesnes topper kommunegruppen sin i KMD sin effektivitetsanalyse.

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

KMD (kommunal- og moderniseringsdepartementet) har de to siste årene analysert kommunenes effektivitet inne skole, barnehage og pleie og omsorg. I år er Lindesnes kommune den mest effektive kommunen innenfor disse tjenesteområdene i sin kommunegruppe på ca 60 kommuner.

Se lenke til nettside https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/


Effektivitetsanalysen viser hvor mye en kommune får ut av pengene de forvalter innenfor disse sektorene, men den sier ikke noe om kvaliteten på tjenestene som produseres/leveres. Siste innbyggerundersøkelsene her hos oss (2016) vist at innbyggerne i Lindesnes er mer fornøyde med tjenestene de får enn det man gjennomsnittlig er i resten av landet. Vi får dermed tro at vi er både relativt effektive og levere gode tjenester.

De to andre kommunene i nye Lindesnes kommer også godt ut av målingen i sine kommunegrupper. Spesielt Mandal gjør det godt. De er blant de aller mest effektive i landet og nær opp mot 100% effektive.

Rådmannen