Belysning busslommer i Smibakken

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Veilys

 

De to gangfeltene før og etter bussbuene i Smibakken vil få forsterket belysning i løpet av 2018.

 

Kommunen har mottatt en del henvendelser om at det er for mørkt ved bussbuene, og dette vil altså bli gjort noe med i 2018.