Brukerråd Helse og omsorg

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Det ble vedtatt i Levekårsutvalget 14.02.2017 at det skulle opprettes 2 Brukerråd i Helse- og Omsorgsetaten Lindesnes. Dette ble startet opp juni 2017.

Det er 5 representanter i hvert utvalg. Begge rådene har møter ca. 1 gang i halvåret, men kan sammenkalles raskt om det er viktige saker som haster.

Brukerrådet er til for å gi brukerne innflytelse. Det skal være enkelt å ta opp saker i brukerrådet.

Er det ting du ønsker at brukerrådet skal ta fatt i?
Ikke vær redd for å ta kontakt med leder eller andre medlemmer i rådet!

1) . Brukerråd i Enhet helse og habilitering.
      Kontaktperson er: Enhetsleder Karina B. Hommen.

2). Brukerråd i Enheten for institusjon og hjemmetjenester. (primært Eldreomsorgen)
      Leder: Anne Tellefsen 90 99 28 98

Medlemmer: Olaf Castellan 38257014
                        Grete Johansen 90 64 14 94
                        Marianne Hennestad 9512 04 98
                        Helga Strømme

Enhetsleder for institusjon og hjemmetjenester, Anne-Grethe Tørressen, er sekretær i dette Brukerrådet.

Brukerrådet fungere slik:
• 4-7 medlemmer (inkl leder) velges for 2 år av gangen- evt vara ved flere enn 7 interesserte
• Medlemmene er både brukere og repr av brukerne (pårørende/verge)
• Frivillig og avlønnes ikke
• Enhetsleder møter i brukerrådet, har sekretærfunksjon
• Møtene organiseres av brukerrådets medlemmer og administrasjonen.
• De har ett årlig møte med Levekårsutvalget
• Det er et Rådgivende organ – ikke et utvalg!
• Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner


Brukerrådet kan kontaktes ved å henvende seg til leder av rådet evt. andre medlemmer.