Kommunal kontantstøtte

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Har du barn mellom 2 og 3 år fra 1.8.2012 og ønsker/krav på kontantstøtte ?

Kommunestyretvedtok 12.04.2012 å innføre kontantstøtte for barn mellom 2 og 3 år bosatt i Lindesnes kommune fra 1. august 2012. Det ytes kommunal kontantstøtte med kr 4000,- pr. måned for toåringer som ikke benytter barnehageplass. Kr 2000,- for dem som går i barnehage inntil 19 t/u. Fra og med 20 t/u ikke rett på kontantstøtte.

For å få kommunal kontantstøtte må foresatte søke. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den måneden da søknad ble framsatt, forutsatt at vilkårene for å få kommunal kontantstøtte er tilstede. Utbetaling skjer den 12. i måneden etter. Frist den 15. hver måned for utbetaling måneden etter.

For mer informasjon, se vedtekter eller kontakt Lena V. Wilhelmsen / Gunn A. Johansen.

Søknadsskjemaet sendes: Lindesnes kommune, Postboks 183 4524 LINDESNES.

Skjemaet kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.