Pressemelding fra Norsk Vann

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

norsk vann logoVåtservietter til rengjøring som er merket med at de kan kastes i toalettet, markedsføres og tilbys i økende grad i handelen.

 

 

Slike våtservietter er mindre oppløselige i vann enn vanlig toalettpapir.

Disse våtserviettene gir derfor økt risiko for tilstopping i avløpsrør og pumper både hos huseier og kommunen. Våtserviettene bør derfor ikke kastes i toalettet.

Avløpsvannet fra toalettene ledes gjennom rør og pumpestasjoner til et renseanlegg, der avløpsvannet renses før det kan slippes ut til naturen igjen. Det som fjernes fra avløpsvannet, kalles slam, og dette gjennomgår grundig behandling og kvalitetssikring for å kunne føres tilbake i kretsløpet som gjødsel og jordforbedringsmiddel. For kommunene og selskapene, som utfører avløpstjenesten for innbyggere og næringsliv, er det viktig at toalettet ikke tilføres produkter eller stoffer som kan være til skade for avløpsanleggene eller slammet.

Stadig flere kommuner erfarer problemer med at ulike gjenstander og avfall som kastes i toalett eller sluk, filtrer seg sammen og skaper tilstopping og driftsstans i avløpsledninger og pumpestasjoner. Dette kan føre til tilbakestrømning av avløpsvann inn i kjellere og lavtliggende bygninger. Tilstoppinger kan også medføre at urenset avløpsvann renner ut i naturen og forurenser miljøet. Slike hendelser medfører mye ekstra arbeid og utgifter for kommunen med å rense opp og fjerne avfallet. Det kan også oppstå slike tilstoppinger i huseiernes private stikkledninger med de ulemper og kostnader dette vil medføre for huseier og forsikringsbransje.

ikkekastidoI den senere tid har det kommet på markedet ulike typer våtservietter for rengjøring av toalett og bad som er merket med at de kan kastes i toalettet etter bruk. -Vi vil fraråde at disse kastes i toalettet, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann, som er interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren i Norge. -Dette med bakgrunn i risikoen for tilstoppinger i avløpsledninger og pumper. Vi anbefaler at folk plasserer en avfallsdunk på badet for brukte våtservietter og hygieneartikler.

Norsk Vann oppfordrer alle til å vise god "Dokultur": Toalettet er ingen avfallsdunk. Det er bare tiss, bæsj og vanlig dopapir som skal i do. Mange kommuner har også gått ut med samme budskap til sine innbyggere. Kommunene Oslo, Asker og Bærum har sammen med selskapene som driver renseanleggene, satt i gang en egen en dovettkampanje, se: http://www.dovett.no/