Innsamling av privatarkiver

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

VIL DU HJELPE OSS MED Å SAMLE INN PRIVATARKIVER

 

                                                           PRIVATARKIVER DOKUMENTERER PRIVAT SEKTOR

PRIVATARKIVER ER EN VIKTIG DEL AV KULTURARVEN

 

Vi har for lite arkivmateriale fra privat sektor.

Historien om Vest-Agder blir skapt av et mangfold av aktører - både private og offentlige.

Når Vest-Agders historie skal skrives videre står vi dessverre i fare for å ha for lite arkivmateriale fra privat sektor. Av Statsarkivets 10.000 hyllemeter med arkiver utgjør privatarkivene bare 1/5

Kan du hjelpe oss med å få mer kunnskap om Vest-Agders private aktører?

Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver? Har du et gammelt, eller nyere arkiv liggende på loft, eller i kjeller, eller i gamle kontorlokaler?

Eller kjenner du noen som har arkiver som bør bevares?

I løpet av de siste årene har flere forstått at det faktisk er nødvendig å bevare flere arkiver fra privat sektor. Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart.

Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Privat virksomhet er en svært sentral del av Vest-Agders historie.

Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.

Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

Samarbeid mellom Lindesnes kommune og Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling. Arkivene blir avlevert eller deponert ved Statsarkivet - etter avtale. De blir ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett - i den nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen.no (se nettadresse) Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.

http://www.arkivportalen.no/side/forside

Det meste er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!

Her er eksempler på arkiver som Statsarkivet har samlet inn:

Mandals Teppeveveri/Mandaltepper, Fundia Mandal Stål og Båtservice Verft, Gårdsarkiv Sangvig i Søgne, Brødrene Repstads Karosserifabrikk A/S Søgne, Bygdefolkets Studieforbund Agder.Arkivet etter skipper og lærerBernt Larsson-Fedde,Godtemplarungdomslaget "Fjeld" – og mange flere.

 

Kontakt:

Lindesnes kommune anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med kommunen eller Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Store og små arkiver vil på den måten kunne søkes opp av alle og vil være tilgjengelige for framtida.

Kontaktperson i Lindesnes kommune: Monica Nilsen, tlf: 38255137, eller e-post:

Statsarkivet i Kristiansand kan kontaktes på telefon: 38 14 55 00 eller e-post: .

Kontaktpersoner er Kristin Lindqvist og Oddleif Lian.