Er du bekymret for et barn?

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.

 Last ned som PDF-plakat her: pdf10 spørsmål og svar vedr. melding til barnevern

Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:
www.barnevernet.no

www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern

www.bufetat.no/barnevern

 Logo KRÅD

Denne sjekklisten er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet.         

Vår oppgave er å bidra aktivt til samordning av forebyggende tiltak i kriminalpolitikken, med særlig fokus på barn og unge.

Les mer om kriminalitetsforebygging i Norge på: www.krad.no