Skoleprotokoller fra Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Skoleprotokoll, Vigmostad1879IIKulturrådet har tatt ut skoleprotokoller fra Vest-Agder til Norges dokumentarv. Norges dokumentarv er et register over noen av de viktigste dokumentene i norsk historie, blant annet Grunnloven, Kongens nei 10. april 1940, Roald Amundsens sydpolferd og andre viktige dokumenter fra hele landet. Norges dokumentarv er en norsk utgave av UNESCOS verdensminneprogram Memory of the World.

 

Det er tjue protokoller fra Vest-Agder som nå er tatt ut i dokumentarven. Disse består av skoleprotokoller og eksamensprotokoller fra det som i dag er Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal, Audnedal, Lindesnes, Marnardal og Åseral kommuner.

Protokollene står under oppføringen ”Skoleprotokoller fra 1800-tallet” der de nå er oppført sammen med skoleprotokoller fra Målselv i Troms. Kulturrådet skriver i sin utnevning at protokollene blant annet ”representerer ein viktig kjeldetype frå kommunal sektor og dokumenterer ein offentleg og obligatorisk skule i ein tidleg fase”.

Skoleprotokollene gir et unikt innblikk i oppvekstvilkår på 1800-tallet og inneholder for eksempel detaljerte opplysninger om hver elev, som navn, bosted, fag de hadde på skolen og karakterer og fravær. Spesielt for protokollene fra Vest-Agder er at de også inneholder dokumentasjon om barn som dro langt av sted på tjeneste og arbeid og dermed er det vi betegner som barnevandrere. Denne særegne dokumentasjonen er en viktig årsak til at protokollene er tatt ut i Norges dokumentarv.

Gjennom store deler av 1800-tallet var det mye fattigdom i indre bygder i Vest-Agder. Mange familier måtte spe på inntekten ved å sende ungene sine på arbeid i fremmede bygder. En del barn dro til bygder i nærheten, men mange dro på lenger reiser mot øst, helt til gårder i Aust-Agder. Barna som ble sendt ut på arbeid var i alderen 8 til 15 år og de aller fleste gikk den lange veien til fots. I skoleprotokollene kan vi finne opplysninger om at barn ikke møtte på skolen blant annet fordi de ”var på tjeneste”, ”ere hyrde” eller at de var ”reist paa Østlandet”.

I en skoleprotokoll fra Vigmostad kretsskole finner vi flere eksempler på at elevene er på tjeneste mens de egentlig skulle vært på skolen. I 1879 har læreren blant annet notert at 13 år gamle Søren Tobiassen var ”Borte fra Hjemmet i Tjeneste som Gjætergut fra 14. april til 13. november”. Det står videre at slike ”Forsømmelser på Grund af bortebliven i Tjeneste ere ikke skjeldne”.

Skoleprotokollene som nå er en del av Norges dokumentarv oppbevares hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA). De er foreløpig de eneste dokumentene fra Vest-Agder som har en plass i dette nasjonale registeret.

pdfSkoleprotokoll for Vigmostad

Les mer om Norges dokumentarv på www.ikava.no og www.kulturradet.no/norges-dokumentarv

(Kilde skannet dokument: IKAVA. Nord-Audnedal kommune, skoleprotokoll Vigmostad 1863-1882).