Nullvisjon - ungdomsprosjekt

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

Nullvisjon

 

Nullvisjonen i Lindesnesregionen har et ungdomsprosjekt hvor ungdom mellom 18-24 år som skal ta førerkort kan melde seg på, og være med i trekningen om å være med på et gratis opplegg gjennom Nullvisjonen.

 

Premien er enten en bilskadereparasjon til en verdi av 5000 kr eller en tur til Rudskogen motorsportsenter inkl reise og overnatting.

Reparasjon gjelder all type reparasjon, også EU kontroll  


Link til påmelding:
https://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-18-18-09-30/ungdomsprosjektet.html

 

 

Brukerråd Helse og omsorg

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuell informasjon

 

Det ble vedtatt i Levekårsutvalget 14.02.2017 at det skulle opprettes 2 Brukerråd i Helse- og Omsorgsetaten Lindesnes. Dette ble startet opp juni 2017.

Det er 5 representanter i hvert utvalg. Begge rådene har møter ca. 1 gang i halvåret, men kan sammenkalles raskt om det er viktige saker som haster.

Brukerrådet er til for å gi brukerne innflytelse. Det skal være enkelt å ta opp saker i brukerrådet.

Er det ting du ønsker at brukerrådet skal ta fatt i?
Ikke vær redd for å ta kontakt med leder eller andre medlemmer i rådet!

1) . Brukerråd i Enhet helse og habilitering.
      Kontaktperson er: Enhetsleder Karina B. Hommen.

2). Brukerråd i Enheten for institusjon og hjemmetjenester. (primært Eldreomsorgen)
      Leder: Anne Tellefsen 90 99 28 98

Medlemmer: Olaf Castellan 38257014
                        Grete Johansen 90 64 14 94
                        Marianne Hennestad 9512 04 98
                        Helga Strømme

Enhetsleder for institusjon og hjemmetjenester, Anne-Grethe Tørressen, er sekretær i dette Brukerrådet.

Brukerrådet fungere slik:
• 4-7 medlemmer (inkl leder) velges for 2 år av gangen- evt vara ved flere enn 7 interesserte
• Medlemmene er både brukere og repr av brukerne (pårørende/verge)
• Frivillig og avlønnes ikke
• Enhetsleder møter i brukerrådet, har sekretærfunksjon
• Møtene organiseres av brukerrådets medlemmer og administrasjonen.
• De har ett årlig møte med Levekårsutvalget
• Det er et Rådgivende organ – ikke et utvalg!
• Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner


Brukerrådet kan kontaktes ved å henvende seg til leder av rådet evt. andre medlemmer.