VA Svennevik trase 3 - Merknader?

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Lindesnes kommune skal sanere eksisterende VA-nett i deler av Stråndeveien.

Dette medfører at det i perioden mars 2017 – juni 2017 vil foregå anleggsarbeid i den kommunale veien. Det skal ikke pågå anleggsarbeid i påskeuka.

Anleggsområde vil strekke seg fra kryss med Åviksveien (Fv409) til begynnelsen av Bukkensbakken. Lengde er ca 210 m.

Det må påregnes at veien stenges i store deler av anleggstiden. Omkjøring via Jaftefeda vil være mulig.

Mer informasjon om anlegget kan fås ved å kontakte Ingvild Aurdal i kommunen.

Eventuelle merknader til tiltaket må sendes til ansvarlig søker for tiltaket innen 21. mars 2017:

Aprova AS,  Teknologiveien 1,  4846 Arendal eller på e-post til Audun Bergvik

 informasjon