Innskriving av elever til skoleåret 2018-19

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

skolestart

Barn som er født i 2012 møter til innskriving på de skolene de sokner til etter følgende plan:

Nyplass skole:                                      

Torsdag 1. februar           mellom kl. 09.00 – 14.00                            

Fredag 2. februar             mellom kl. 09.00 – 14.00

Spangereid skole:                              

Tirsdag 6. februar            mellom kl. 08.00 -  14.00

 

Elev og foresatt møter på skolen for innskriving og er på skolen den tiden selve innskrivingen tar.

For elever som ønsker kommunalt skoletilbud og er bosatt i Vigmostad er Nyplass skole nærskolen. For privatskoletilbud, ta kontakt med Vigmostad privatskole.

Spørsmål kan rettes til Lindesnes Oppvekst- og kulturkontor eller direkte til skolene:

  • Nyplass: 3825 6577                        
  • Spangereid: 3825 5512      

Husk søknadsfrist skolefritidsordning (SFO) 1. mars.

Oppvekst- og kulturkontoret