Fylkeskommunens tilskuddsordninger med friluftslivsformål 2018.

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

Vest-Agder fylkeskommune forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til friluftslivsformål. Søknadsfristene nærmer seg, og vi ønsker derfor å informere nærmere om disse ordningene.

 SØKNAD

  1. Tilskudd for friluftslivstiltak, søknadsfrist 1. februar 2018. Det er kun lag, foreninger, organisasjoner og interkommunale friluftsråd som kan søke midler.
  2. Tilskudd til investering, drift og vedlikehold i regionale friluftsområder, søknadsfrist 15. februar 2018. De som kan søke er: Frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner som forvalter friluftsområder er hovedmålgruppe for ordningen.

Mer informasjon i vedlegg eller ved å ta kontakt med fylkeskommunen:

  • Bård Andreas Lassen, tlf. 38 07 46 21, e-post:
  • Torill Folkestad, tlf. 38 07 46 85/95 80 44 39, e-post:

VEDLEGG

pdfInformasjon om fylkeskommunens tilskuddsordning med friluftsområder