Her vil du finne en oversikt over kommunens annonser og kunngjøringer.

Borgerlig vigsel i Lindesnes kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

ordfører Janne Fardal Kristoffersen og Unn Turid Olsen
Fra 1. januar kan dere gifte dere borgerlig i Lindesnes kommune. Da overføres borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (t.v.) og Unn Turid Olsen har vigselsmyndighet og gleder seg til den nye oppgaven. Les mer om hvordan dere skal gå fram for å gifte dere i Lindesnes kommune.

Dokumenter som må fylles ut 

Før dere bestiller tid for vigsel, må dere fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Dersom du har spørsmål om dette må du henvende deg til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor; Skatt Sør Lyngdal; kontaktskjema, tlf 800 80000 eller besøksadresse: Stasjonsgata 28, 4580 Lyngdal.

Hvordan bestiller vi vigsel i kommunen

Når dere har fått tilsendt prøvingsattesten kan dere kontakte kommunen på epost  , tlf. 38 25 51 00 eller ta turen innom Servicekontoret på Rådhuset for å bestille tid for vigsel. Vi trenger å vite når dere ønsker å gifte dere og hvor vigselen skal skje. Original prøvingsattest fra folkeregisteret må sendes til kommunen: Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES i god tid før vielsen.

Vigselsmyndighet

I Lindesnes kommune er det ordfører Janne Fardal Kristoffersen som vil gjennomføre vigsler. Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for henne, kan varaordfører Per Olav Skutle eller Unn Turid Olsen, som er ansatt i kommunen gjennomføre vigselen. Dersom dere ikke ønsker å bli viet av en politiker, kan dere be om at en kommunalt ansatt vier dere.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vigselen kan gjennomføres i kommunestyresalen i Rådhuset eller på Kulturtorvet. Dersom dere ønsker utendørsvigsel, så ta det opp når dere kontakter kommunen for å bestille vigsel, så vil vi vurdere om det er mulig få til. Vi er åpne for å gjennomføre vigsler både i ukedager og helger. Oppgi ønsket tidspunkt, så finner vi ut om det er mulig. 

Hva koster det å gifte seg?

heart 1721592 340

Dersom dere er bosatt i Lindesnes kommune, eller utenfor Norge, og vigselen foretas av ordfører/varaordfører, er det gratis å gifte seg i kommunen. For innbyggere fra andre kommuner koster det 1000 kroner i dokumentavgift. Dersom vigselen skal skje på et tidspunkt hvor ordfører/varaordfører ikke har anledning til å vie dere, eller dere ønsker at vigselen skal gjennomføres av en kommunalt ansatt, koster det 1500 kroner. 


Praktisk informasjon om vielsen

Dere har anledning til å pynte vigselslokalet med lys og blomster. Dere kan også ha kunstneriske innslag som musikk eller diktlesing under vielsen. Vennligst gi beskjed om hva dere ønsker på forhånd. Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere avtale på forhånd hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men ved behov kan kommunen være behjelpelig og stille med vitner.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Ordføreren, varaordføreren eller en ansatt står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når dere er erklært som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Det er anledning til å ta bilder eller filme under og etter seremonien.

Lenker

Vigselsformular som leses opp under vigselen

Ekteskapsloven

Regler for å gifte seg i utlandet på departementenes nettsted

Lenke til informasjon om kirkelig vielse i Lindesnes.