Her vil du finne en oversikt over kommunens annonser og kunngjøringer.

Vi ønsker innspill til kommuneplanens arealdel

Publisert . Sist endret . i kategorien Annonser, kunngjøringer

janne nettsak k planLindesnes kommune reviderer kommuneplanens arealdel og ønsker innspill fra innbyggerne. Fristen for å komme med innspill er 1. august.

Kommunenplanens arealdel er en langsiktig og overordnet plan som viser hvordan arealene i kommunen skal brukes. Kommunen er særlig interessert i innspill innenfor følgende områder:

  • Næringsområder;  Nye næringsområder på Vigeland, Spangereid eller ved ny E39. Fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende eller planlagt infrastruktur.
  • Boligbebyggelse; Boligområder i gang- sykkelavstand til kommunesentrene. Særlig behov for flere boligområder på Spangereid.  
Siden dette er en overordnet plan, vil innspill i forhold til enkeltbygg eller mindre tiltak ikke bli vurdert. 

Les mer om kommuneplanrevisjonen og hvordan du sender inn innspill her.