Rektor - Nyplass barneskole

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

ledig stilling

 

Nyplass barneskole har ca. 270 elever fordelt på 1-7.trinn. Skolens ledelse består av rektor, fagledere skole og fagleder SFO. Vi søker etter en engasjert, samlende og tydelig rektor som vil være med på å videreutvikle skolen i tråd med målene til kommunen og i kunnskapsløftet, både faglig og sosialt. Vi ønsker en rektor som har fokus på strategisk og pedagogisk ledelse. Deler av skolen vil kommende skoleår bli bygget ny. Nyplass barneskole har behov for ny rektor fom 01.08.18.

 

Vi søker en leder som har:

 • strategisk innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling
 • ledererfaring og gode lederegenskaper
 • resultatorientering og gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • evne til å motivere og inspirere sine medarbeidere
 • fokus på elevenes læring og læringsmiljø
 • innsikt i og evne til god økonomistyring

Kvalifikasjoner:

 • god pedagogisk forståelse
 • gode samarbeidsevner
 • bred faglig kompetanse
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
 • ønskelig med rektorskole

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • dyktige kollegaer
 • lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopi av vitnemål og attester vil i denne sammenheng innhentes.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Lena V. Wilhelmsen, tlf. 38 25 51 00/913 59 720

Søknad:

For å søke på stillingen ber vi deg om å benytte elektronisk søknadsprosess. Se lenke til søknadsskjema nedenfor. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på "send inn".

Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 25. april.

Stillingsid: 566

Velkommen som søker!