HEI - Vil du være vår kollega i omsorgsavdelingen i sommer?

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 ledig stilling

 

 

Det søkes etter vikarer til følgende:

 • Hjemmetjenesten
 • Lindesnes Omsorgssenter
 • Solkroa/Gahremoen bo- og avlastningstilbud til funksjonshemmede
 • Renhold Omsorgskafeen

Vi søker etter:

 • Sykepleiere (studenter)
 • Vernepleiere (studenter)
 • Hjelpepleiere
 • Omsorgsarbeidere
 • Helsefagarbeidere
 • Assistenter
 • Studenter/skoleelever over 18 år.

Det er en fordel at du utdanner deg innenfor helse- og omsorgsfeltet, men ikke et krav.

Sommervikarer som er utdannet sykepleier eller vernepleier får en bonus på kr. 20 000,- dersom de arbeider 80-100 % i 6 uker om sommeren. Bonusen blir redusert dersom antall uker reduseres. En må minimum arbeide 4 uker for å få bonus.

Ferieperioden vil være fra uke 25 til og med 32, dvs. 18. juni 2018 tom 12. august 2018.

For å jobbe ved noen av disse enhetene bør du ha sertifikat, og ved hjemmetjenesten bør du helst disponere egen bil.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse Lindesnes Omsorgssenter, tlf: 38 25 52 00.

Søknaden skrives på fastsatt søknadsskjema (se nedenfor) som sendes elektronisk til postmottak i kommunen. I første omgang ber vi om søknad uten kopi av attester og vitnemål.  

Når du søker er det viktig at du i feltet "kortfattet søknad" svarer på følgende:

Hvis du har et spesielt arbeidssted du ønsker å arbeide, ber vi deg prioritere 1. og 2. valg.

 • Hjemmetjenesten
 • Lindesnes Omsorgssenter
 • Solkroa bo- og avlastning
 • Renhold
 • Omsorgskafeen

Ønsket stillingsstørrelse (fyll ut):_______________evt._____________timer pr.uke.

Jeg ønsker å arbeide fra og med:_______________til og med:__________________

Oppgi evt. dager/perioder du ikke kan jobbe:________________________________

Har du sertifikat til vanlig personbil (klasse B)?:

Disponerer du egen bil?:

Stillingsid: 549

Søknadsfrist: 21. januar 2018 

NB! Ved søknadsfristens utløp vil vi begynne opptaket av sommervikarer. Men stillingen vil være åpen slik at det er mulig å registrere søknad etter denne dato. Tilbud vil da gis fortløpende til kvalifiserte sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, kontinuerlig opptak.

For å søke stilling ber vi deg benytte elektronisk søknadsskjema.