Postlister

Publisert . Sist endret . i kategorien Postlister

 

All inn og utgående post fra Lindesnes kommune blir registrert i vårt saksbehandlingssystem og postlisten publiseres med en dags utsettelse, dvs post registrert for eksempel mandager kommer på nett onsdag.

Følgende saker blir ikke lagt ut på postliste:  saker vedr. NAV, elever, barnehage, husbanklån og skatt.


Iflg. offentlighetsloven kan du kreve innsyn i saker og dokumenter i våre arkiv. Innsynet kan kreves skriftelig eller muntlig. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Dette gjelder ikke når det blir krevd innsyn i en journal eller liknende register. 

Publikum kan henvende seg pr. epost:  eller på telefon: 38 25 51 00 for å bestille dokumenter fra postlisten. Du må oppgi saksnummer og dokumentdato (står på postjournalen) på det dokumentet du ønsker. Dersom det er mulig sendes helst dokumenter pr. epost.

INNSYN I POSTLISTER

Behandling av innsyn i dokumentet gjøres fortløpende og stort sett i løpet av 1-2 dager.

KLAGEMULIGHET

Eventuell klage på avslag om innsyn må gjøres skriftlig og sendes til kommunen. Behandling av klagen gjøres av Rådmannen. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak oversendes klagen til Fylkesmannen i Vest-Agder for klagebehandling.

Mer informasjon om offentlighetsloven kan du lese om i Justisdepartementets rettleder.