Kommunens plan for Risikovurdering kan du lese her.

Varsling av innbyggerne i en krisesituasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Lindesnes kommune tar i bruk telefonvarsling av innbyggerne. Varslingen skal først og fremst brukes ved uforutsette hendelser i driften av vann, vei og avløp, men vil også benyttes dersom vi har behov for å informere innbyggerne i en krisesituasjon.

Varslingen vil skje ved at du får en tekstmelding på mobiltelefonen eller en automatisk oppringning på fasttelefonen. 

Hvordan virker det?
De aller fleste har mobiltelefon og vil bli varslet via en SMS. Dersom du har fasttelefon vil du få en oppringning. Når du tar telefonen får du opplest en beskjed. Dette er en melding som er lest inn på forhånd. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste 1 for å bekrefte at du har oppfattet meldingen. Du kan taste 9 dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til. 

Kommunen kan se hvem som er blitt varslet både på fasttelefon og SMS, og dersom det er nødvendig, vil vi oppsøke innbyggerne for å informere dem direkte.

Er du registrert med rett telefonnummer?
­– For at dette skal fungere er det viktig at du stå oppført med rett telefonnummer på servicevarsling.no. Vi oppfordrer derfor alle til å gå inn og sjekke om opplysningene er riktige og retter opp eventuelle feil. Det kan du gjøre her. Har du f.eks. en mobiltelefon som er betalt av jobben, vil du ikke bli varslet dersom den er registrert på adressen til arbeidsgiveren din. Dette kan du enkelt endre selv, sier Aurdal. 
Registeret på servicevarsling.no er basert på informasjon fra Folkeregisteret, tele- og mobiloperatører og Matrikkelen, men inneholder også oppføringer som er lagt inn av brukerne av våre varslingstjenester.

Informasjonsark om SMS-varsling

Følg med på nett
I tillegg til telefonvarsling, vil vi også bruke nettsiden og facebook til å informere. 

Beredskap

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Lindesnes kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

Vi har lagt inn viktig lokal informasjon på vår hjemmeside. Dette gjelder både akutt hjelp og lokal kriseinformasjon. 


Nødhjelp:

Brann 110 - brann og akutt forurensning.
Politi 112 - Politi og redningssentral.
Medisinsk nødhjelp 113 - lege, ambulanse.

Alle henvendelser fra mandag til og med fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:30 som ikke gjelder nødhjelp kan rettes til vårt servicetorg på telefon 38 25 51 00

Viktige vakttelefoner etter kl. 15:30:

Alarmtelefonen for Barn og Unge - Barnevernsvakten:

Telefon 116111

(Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.)


Vei, vann og kloakk

Vakttelefon 976 86 265 kontaktes ved feilmeldinger utenom kontortid.

Vi videreformidler om det er spørsmål som ikke går direkte på kommunenes egne tjenester.


Brannvesenet Sør

Telefon 38 27 01 10. Ved BRANN ring alltid 110

Mandal politistasjon

Telefon 38 13 60 00.

Akutt behov ring alltid 112

Legevakt

Telefon 116 117.

Akutt behov ring alltid 113

Giftinformasjon

Ved mistanke om forgifting ring 113.

Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.