Beredskap

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Lindesnes kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

Vi har lagt inn viktig lokal informasjon på vår hjemmeside. Dette gjelder både akutt hjelp og lokal kriseinformasjon. 


Nødhjelp:

Brann 110 - brann og akutt forurensning.
Politi 112 - Politi og redningssentral.
Medisinsk nødhjelp 113 - lege, ambulanse.

Alle henvendelser fra mandag til og med fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:30 som ikke gjelder nødhjelp kan rettes til vårt servicetorg på telefon 38 25 51 00

Viktige vakttelefoner etter kl. 15:30:

Alarmtelefonen for Barn og Unge - Barnevernsvakten:

Telefon 116111

(Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.)


Vei, vann og kloakk

Vakttelefon 976 86 265 kontaktes ved feilmeldinger utenom kontortid.

Vi videreformidler om det er spørsmål som ikke går direkte på kommunenes egne tjenester.


Brannvesenet Sør

Telefon 38 27 01 10. Ved BRANN ring alltid 110

Mandal politistasjon

Telefon 38 13 60 00.

Akutt behov ring alltid 112

Legevakt

Telefon 116 117.

Akutt behov ring alltid 113

Giftinformasjon

Ved mistanke om forgifting ring 113.

Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.