Budsjett og økonomi

Publisert . Sist endret . i kategorien Budsjett og økonomi

Her finner du dokumenter vedr. budsjett, økonomi og årsmeldinger


BUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021

Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok 14.12.2017 budsjett 2018, økonomiplan 2018-2022

pdfKommunestyrets budsjettvedtak 14.12.2017

pdfHovedpunkter budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2022

 

BUDSJETT 2017 og ØKONOMIPLAN 2017-2020

Vedtak i kommunestyret 08.12.2016: docxVedtak i kommunestyret 08.12.16, sak 73/16

Rådmannens forslag til budsjett m/vedlegg:

 

BUDSJETT 2016 og ØKONOMIPLAN 2016-2019

Lindesnes kommunestyre behandlet i møtet 10.12.2015, sak KS 79/15,  budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019.

pdfVedtak fra KS - budsjett og økonomiplan 2016-2019

Rådmannens forslag til budsjett m/vedlegg:


BUDSJETT 2015 og ØKONOMIPLAN 2015-2018:

Lindesnes kommunestyre behandlet i møtet 11.12.2014, sak KS 85/14,  budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018.

  pdfKommunestyrets budsjettvedtak 11.12.2014

Rådmannens forslag til budsjett m/vedlegg følger under. Se protokoll fra  sak KS 85/14 i  kommunestyret mht. hvilke endringer som er vedtatt.

 

ÅRSMELDINGER

  

AVGIFT OG GEBYR

Kommunale avgifter og gebyr

 

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017