Folkehelseoversikten - mai 2016

Publisert . Sist endret . i kategorien Folkehelse

Folkehelseoversikt forside skakk

Lindesnes kommune har for første gang laget en folkehelseoversikt. Dette er en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal hjelpe oss med å se hvilke områder vi bør følge opp i planer og drift. 

Folkehelseoversikten beskriver blant annet oppvekstvilkår og levekår for innbyggerne i kommunen. En gjennomgang viser at Lindesnes fremdeles har store utfordringer. Vi har mange innbyggere som er utenfor arbeidslivet og opplever i noen tilfeller at sosiale problemer går i arv. 

Innhold i folkehelseoversikten:

Her finner du hele dokumentet:

Tags: ny nettside