Kommuneplan 2011-2022

Publisert . Sist endret . i kategorien Vedtatte planer

Kommuneplanen består samlet av samfunnsdel, kartdel(arealdel) og økonomiplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan, og skal gi styringssignaler for all kommunal planlegging og forvaltning. I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal kommuneplanen ha en tidshorisont på 12 år, men den skal tas opp til revisjon minst en gang i hver kommunestyreperiode. Avdelingen er ansvarlig prosessveileder og sekretariat for kommuneplanutvalget.

 

kommunestyrets behandling 16-6-11.pdf

 

KOMMUNEDELPLAN HELSE OG OMSORG

 

KOMMUNEDELPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

pdfKommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

pdfKommunedelplan - vedlegg 1

pdfKommunedelplan - vedlegg 2

pdfKommunedelplan - vedlegg 3

 

KLIMA- OG ENERGIPLAN 

Lindesnes kommunestyre vedtok 17.06.2010 klima- og energiplan for Lindesnes kommune.

Klima- og energiplanen skal knyttes opp til kommuneplanen. Den årlige handlingsplanen fremlegges av rådmannen som forslag ved budsjettbehandlingen.

Last ned planen her: klima- og energiplan 2010-2014.pdf