Fakta og tall

Publisert . Sist endret . i kategorien Fakta og tall

 

På SSBs (Statistisk Sentral Byrå) sider finner du informasjon om Lindesnes kommune:

  • Kart som viser bosetting
  • Framskriving av befolkningsveksten basert på middels vekst
  • Befolkningsutviklingen fra 1997 til i dag
  • Befolkningsstruktur
  • Infomasjon om kommuneøkonomi m.m.