Innbyggerundersøkelse 2016

Publisert . Sist endret . i kategorien Fakta og tall

Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor her lenge og vil bo her en stund til. De er litt over landsgjennomsnittet fornøyde med tjenestene, bostedet og lokaldemokratiet.MartinePetra mg 1109

  • Om en ser på alle resultatene under ett, er innbyggerne generelt noe mer fornøyde med kommunen som bosted enn resten av landet. Vi skårer bra på miljø, levekår og boligtilbud. Under temaet miljø, får spørsmålene om gjenvinning og luftkvalitet høyrer poengsum enn landsgjennomsnittet. 
  • Innbyggere som har brukt tjenester er spesielt fornøyde med legevakten og hjemmehjelpstjenesten, minst fornøyd med fastlegetjenesten.
  • Brukerne av de kommunale tjenestene er mer tilfredse enn ikke-brukerne. Dette gjelder særlig for bibliotekene, hjemmehjelpstjenesten, de internettbaserte tjenestene og ungdommens fritidstilbud. 
  • På oppsummeringsspørsmålet om innbyggerne vil anbefale andre å flytte til kommunen, ligger resultatet hele 0,4 karakterpoeng over resten av landet, Lindesnes er blant topp 3 av 12 kommuner for 2015.
  • I møte med kommunen er innbyggerne over landsgjennomsnittlig fornøyd, både med de folkevalgte og ansatte. De er noe mer fornøyde med muligheten til å påvirke kommunale politikerne.
  • Innbyggerne i Lindesnes deltar i frivillig arbeid i lokalmiljøet, svarene på to av fire spørsmål ligger noe over landsgjennomsnitt for 2015. 
  • Kommunens innbyggere mener også at Lindesnes har et bra omdømme. Resultatet endte 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet for 2015.

Undersøkelsen omfatter innbyggernes tilfredshet med Lindesnes kommune som bosted, tjenesteleverandør og beslutningstaker. 12 kommuner gjennomførte undersøkelsen i 2015 på nettportalen www.bedrekommune.no, og vi har sammenlignet Lindesnes kommune med resultatene i disse kommunene.

Undesøkelsen ble sendt ut til 790 tilfeldig utvalgte innbyggere, og 36 prosent svarte. Jon Olav S. Skinnarland har vært prosjektansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Resultatene for hovedpunktene(gjennomsnitt for flere spørsmål) er gjengitt nedenfor

Svarene er gitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best/høyest.

Tjeneste

Lindesnes 2016

Landsgjennomsnitt 2015

Brukernes tilfredshet med tjenestene

4,8

4,6

Inntrykk av tjenestene

4,5

4,3

Næring og arbeid

3,8

3,9

Transport og tilgjengelighet i kommunen

3,1

3,2

Miljø i kommunen

5,2

5,0

Klima og energi

4,0

3,9

Natur og landskap og friluftsliv

4,5

4,6

Levekår

4,4

4,3

Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor

4,2

4,1

Servicetilbudet

4,1

4,2

Boligtilbudet

4,3

4,1

Kultur og idrett

4,3

4,5

Utbygging og utvikling

4,0

3,9

Trygghet

5,2

5,1

Kommunen som bosted

4,9

4,7

Møte med din kommune

3,7

3,5

Tillit

3,9

3,7

Helhetsvurdering

4,3

4,1

Snitt

4,3

4,2

Vedlegg:

Rapport innbyggerundersøkelsen 2016

Presentasjon i kommunestyret 16. juni