Høring - Lindesnes vindkraftverk

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

vindmølleLindesnes vindkraftverk har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for utskifting av turbiner.

De 5 eksisterende turbiner søkes byttes ut med 2 turbiner.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 1. februar 2018.Søknaden er tilgjengelig via NVEs hjemmeside: Lindesnes vindkraftverk – reetablering.

I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til  eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Høringsbrev sendt fra NVE

Konsesjonssøknad fra Lindesnes vindkraftverk